Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Overeenkomsten en diensten
1. Deze algemene voorwaarden van webwinkel DogsCare zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die webwinkel DogsCare aangaat met haar klanten, consumenten.

Artikel 2 - Artikelen
1. De artikelen die webwinkel DogsCare verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen te allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe artikelen aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen gelden. Bestellingen die op het moment van productwijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen en producten.
2. De producten die webwinkel DogsCare verkoopt en levert zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met betrekking tot honden en katten.

Artikel 3 - Prijzen
1. Alle genoemde prijzen op de website van: www.dogscare.nl zijn in euro en inclusief BTW, inclusief verpakking - administratiekosten en gelden voor consumenten. De producten worden niet verzonden maar kunnen uitsluitend afgehaald worden bij de trimsalon. ( Op afspraak)

Bankgegevens:
DogsCare Natuurvoeding
Buys Ballotstraat 18 
4462 AP  Goes
The Netherlands

AbnAmro  iBAN nr. : NL75ABNA0425053695
BiC Code: ABNANL2A 

2. Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door webwinkel DogsCare tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.

Artikel 4 - Betaling
1. Betaling kan op vier verschillende manieren geschieden: vooraf door storting van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL75ABNA0425053695 van de ABN-AMRO t.n.v. Webwinkel DogsCare Natuurvoeding te Goes, contant bij levering of pinnen. Bij vooruitbetaling: De levering van de producten geschiedt nadat het bedrag is bijgeschreven op deze bankrekening. 
2. De kwitantie/factuur van de bestelling wordt door Webwinkel DogsCare.


Artikel 5 - Levertijd
In principe zijn alle artikelen op voorraad, en zullen direct na ontvangst van de betaling geleverd worden. Indien een artikel niet op voorraad is, streven wij naar levering binnen 5 werkdagen.
Indien de levertijd langer zal duren dan deze 5 dagen, zal Webwinkel DogsCare Natuurvoeding onmiddellijk de klant hiervan in kennis stellen met opgave van de verwachte levertijd. Indien dit voor de klant een probleem vormt, kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden. Indien de klant akkoord gaat, gaat de nieuwe verwachte levertijd in. Webwinkel DogsCare kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een van deze indicatie afwijkende levertijd.

Artikel 6 - Klachtenprocedure
Indien de klant een klacht heeft aangaande de producten of dienstverlening van Webwinkel DogsCare Natuurvoeding, kan zij haar klacht kenbaar maken bij Webwinkel DogsCare Natuurvoeding. Dit kan telefonisch, per e-mail of per post geschieden. Webwinkel DogsCare zal vervolgens binnen 3 werkdagen contact opnemen met de klant aangaande de klacht. Webwinkel DogsCare verplicht zich uiterst in te spannen om te komen tot een bevredigende oplossing. Beschadigde of gebruikte materialen worden niet geruild of terug genomen. Eventuele verzendkosten bij een omruiling zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1. Webwinkel DogsCare Natuurvoeding kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond ten gevolge van het gebruik van de producten indien dit is te wijten aan de eigen schuld van de klant, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van het product, of door gebruik bij doeleinden waar het product niet voor is bedoeld. Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) bij het product in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen. De genoemde gewichten / maten / aanbevelingen genoemd in de website van Webwinkel DogsCare  / folders of andere informatiedragers zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.
2. De aansprakelijkheid van Webwinkel DogsCare is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst.
3. Mocht een artikel onverhoopt uit het assortiment zijn, en op de site nog net niet was weggehaald, en juist nog door u besteld zijn, is Webwinkel DogsCare gerechtigd een gelijkwaardig alternatief aan te bieden, of anders de transactie ongedaan te maken.

Artikel 8 - Privacybescherming
Webwinkel DogsCare is verplicht alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen en zal deze nooit zonder voorafgaande toestemming van de klant aan derden afstaan met het oog op reclame of voor welke doeleinden dan ook. Indien de klant dit zelf wel wenst dient zij dit zelf aan Webwinkel DogsCare aan te geven bij haar bestelling. Alle gegevens van de klanten worden door Webwinkel DogsCare  uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis met de klant (het afleveren van de juiste producten op het juiste adres) en worden vervolgens gearchiveerd.

Artikel 9 - Nederlands recht
Op alle overeenkomsten Webwinkel DogsCare aangaat met haar klanten, en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

DogsCare Natuurvoeding
Buys Ballotstraat 18  4462 AP Goes
Tel. 0113-213455
www.dogscare.nl
E-mail: info@dogscare.nl

Webwinkel DogsCare Natuurvoeding is een onderdeel van Hondentrimsalon Petra van Hese.
Hondentrimsalon Petra van Hese staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nr. 22060497
BTW nr. NL149215940B01